SöndagsGudstjänst

Varje söndag 14:00 - 17:00

Lötenkyrkan Heidenstamsgatan 71, 754 27 Uppsala, Sverige

Gudstjänsten är huvudsakligen på engelska och innehåller vanligtvis lovsång, predikan och gemenskap. Lovsången är både på engelska och svenska, ibland även på andra språk. Därefter har vi gemenskap med “fika” (mindre middag), där du kan umgås och lära känna vår gemenskap. Fika är alltid gratis. Det finns också en informell tid för frågor och diskussioner.

Utforska Jesus

Varje tisdag 19:00 - 21:00

Väktargatan 62, 754 22 Uppsala, Sverige

Exploring Jesus är en grupp där du kan ställa frågor och få din egen erfarenhet istället för att förlita dig på vad andra säger. En introduktion på engelska följt av diskussion och frågor. Du behöver inte vara en kristen för att delta. Alla är välkomna.

Bön & Lovsång

Varje fredag 18:00 - 19:00

Plats annonseras på Facebook


Vi samlas för att lära känna Gud och våra bröder och systrar i uppmuntran och lovsång. Ifall du söker, skeptisk, troende eller inte… alla är varmt välkommna!