Kulturnatten

Kulturnatten

11 September 2021

11 September 2021

Vad är Cross Culture?

Cross Culture är en multikulturell kristen församling i Uppsala. Våran gemenskap av människor från olika bakgrunder, åldrar, generationer och etniciteter tror att mångfald och olikhet är berikande och att alla är värdefulla och har något att bidra med. Vi som kommer från hela världen och vill vandra tillsammans och inspirera varandra att tjäna både Gud och våra medmänniskor genom meningsfulla relationer. Vi tror att relationer mellan människor från olika kulturer är viktiga, särskilt i en multikulturell stad som Uppsala. Därför är kulturnatten en viktig utgångspunkt för oss att främja kommunikation och interaktion mellan människor från olika kulturella bakgrunder. Vårt program till den digitala kulturnatten i år kommer att omfatta ett barnprogram med musik, sång, dans och roliga berättelser, en livesändning av vår podcast “Fika for life” samt ett internationellt lovsångsteam som presenterar lovsång på de olika språk som finns i vår församling. Varmt välkommen till Cross Cultures digitala evenemang i år!

 

Cross Cultures evenemang ska främja kommunikation mellan människor från olika kulturella bakgrunder.

Mer om Cross Culture

.

Hymns - 10:00

Bibelberättelser - 11:00

Bibelberättelser Session 1

Modern lovsång - 12:00

.

Fika for life "live" - Session 1 - 13:00

Fika for Life is a podcast which started in November 2018. Pastor Edward Thomas and his friend Linh Nguyen have laid back talks about big and small questions in life with a great sense of humour and insight. 

Listen in to them broadcasting their first live episode with the opportunity to call in and be part of their conversation.

Bibelberättelser - del 2 - 15:00

.

Fika for life "live" - Session 2 - 17:00

Fika for Life is a podcast which started in November 2018. Pastor Edward Thomas and his friend Linh Nguyen have laid back talks about big and small questions in life with a great sense of humour and insight. 

Listen in to them broadcasting their first live episode with the opportunity to call in and be part of their conversation.

Taizé - 21:30

.

Facebook
Youtube
Youtube
Instagram