Gud

Cross Culture vill vara en del av att fullfölja det stora uppdraget att göra lärjungar i alla nationer och lära dem att fullt ut följa Jesus i deras vardag. Vår undervisning är bibelbaserad, evangelisk luthersk.

Gemenskap

Engelska är vårt huvudspråk. I vår gemenskap tror vi att mångfald ger anrikning, att alla är värdefulla och har något att bidra med. Vi uppmuntrar människor att ställa frågor och ge sina synpunkter. Vi är alltid tillgängliga för bön och diskussion.

Växa

Vi är en gemenskap från hela världen som färdas tillsammans när vi växer i tro och i tjänst till Herren. Vi möts för att fira söndagen varje vecka och har regelbundna sammankomster för att be, studera bibeln, njuta av livet tillsammans, tjäna våra medmänniskor och mycket mer.

Cross Culture Christian Fellowships mål är att på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund främja Jesu Kristi rikes tillväxt.

Cross Culture Christian Fellowship avser nå sitt mål genom:

  • att befästa medlemmarnas personliga tro och överlåtelse till Jesus Kristus som Frälsare och Herre, samt fördjupa kärleken till Guds verk,
  • att hjälpa folk till tro på Jesus Kristus som Frälsare och Herre,
  • att inspirera och utrusta medlemmar till att dela sitt vittnesbörd, att använda sina gåvor genom att delta i tillbedjande gemenskap och tjäna i samhälls- och församlingsliv, med syfte att göra dem till mogna lärjungar till Jesus Kristus inom en multikulturell gemenskap.